1. Eğitim Seçin
  2. Kayıt Formu
  3. Tamamlanıyor

Fetal Kalp-WSPM, 30.3.2019 Diyarbakır

30 Mart 2019

Bu Eğitimi Outlook'uma Ekle

Bu Eğitimi Paylaş

training image

 

 

30 Mart / March  2019 – Saturday / Cumartesi

 

 

 

 

 

 

 

09.30

Congenital heart defects (CHD):Why the fetal diagnosis so important

Doğumsal kalp hastalıkları neden bu kadar önemli?

 

A.Yalınkaya

 

 

 

 

09.50

How to improve the image of the heart: grey scale, color and Spectral

Kalp muayenesi için nasıl iyi görüntü için cihaz ayarı

E.Avcı

 

 

 

 

 

10.10

Genetic counselling for fetal heart abnormalities

Fetal kalp anomalileri ve genetik değerlendirme

R.Arısoy

 

 

   

10.30

Four-chamber view: evaluation of size/shape/function

Dört odacık görünümü: Boyut/şekil/fonksiyon

M.Yayla

 

 

 

 

11.00

 

Coffee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30

3VT view: the heart looks normal or abnormal?

3 damar-trakea: Kalp normal ya da anormal?

C.Şen

 

 

 

11:50

 

 

 

Four-chamber view: septal defektler-ASD, VSD (inlet, membranous), AVSD

Dört odacık: Septal defektler (atrial/ventrüküler-inlet-membranöz), AVSD

M.Yayla

 

 

 

12.10

Tricuspid valve (regurgitation/ dysplasia /Ebstein’s/atresia), Mitral valve (atresia, HRHS)

M.Yayla

 

 

 

 

12.30

 

Lunch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00

Outflow tracts: TOF-tetralogy of Fallot, overriding aorta, DORV

Kalp çıkış yolları: Fallot tetralojisi, ata-binen-aorta, çift çıkışlı sağ ventrikül

C.Şen

 

 

 

14.20

Outflow tracts: TGA (and cTGA)-transposition, truncus arteriosus and types

Kalp çıkış yolları:Transpozisyon, trunkus ve tipleri

C.Şen

 

 

 

14.40

 

Outflow Tracts: AS-Aortic stenosis and atresia, PS-Pulmonary stenosis,  PA-IVS-Pulmonary atresia with intact ventricular septum

C.Şen

 

 

 

15.00

Vascular rings, aortic arch anomalies, CoA, ARSA and ALSA

Aort arkusu anomalileri, aort damar halkası, koarktasyon, ARSA, ALSA

R.Arısoy

 

 

 

15.20

Abnormal situs and heterotaxy syndromes:  Situs inversus, Dextrocardia, Left atrial isomerism (LAi), Right atrial isomerism (RAi)

E.Avcı

 

 

 

15.40

Coffee

 

 

 

 

 

 

 

16.00

17.00

Hands-on session

Hasta uygulamaları

C.Şen

M.Yayla

 

 

 

 

17.00

 

Kapanış / Closing