1. Eğitim Seçin
  2. Kayıt Formu
  3. Tamamlanıyor
150 TL.

European School of Perinatal Medicine

12 Nisan 2014

Bu Eğitimi Outlook'uma Ekle

Bu Eğitimi Paylaş

training image

 

CUMARTESİ 12 Nisan 2014
 
Oturum Başkanı: O.Api – E.Tarım
09.00     Çoğul Gebeliklerde İndirgeme                                                                 G.Göynümer
09.20     Monokoryonik İkizler: TTTS                                                                     C.Şen
09.40     Monokoryonik İkizler: sIURG                                                                    A.Khalil
10.00     Monokoryonik İkizler: TRAP, TAPS, olası yanılgılar                                   A.Khalil
10.30     Kahve
Oturum Başkanı: A.Atış Aydın – E.Çelik
11.00     Fetal Beyin Görüntüleme: Temelden Ayrıntılı Nörosonografi                     V.D’Addario
11.20     Fetal Serebral Ventrikülomegali                                                              V.D’Addario
11.40     İkinci Trimesterde Korpus Kallosum Agenezi Formları                               M.Wiechec
12.00     Öğle
Oturum Başkanı: S.Uludağ – A.Gedikbaşı
13.30     Arka Fossanın Kistik Anomalileri                                                               V.D’Addario
13.50     Spina Bifida: İlk ya da ikinci trimester?                                                     A.Khalil
14.10     Fetal Beyin Tümörleri, Kistleri, Kanamaları                                               V.D’Addario
14.30     Kahve
15.00     Pratik Uygulama: M.Yayla, G.Göynümer, A.Khalil, V.D’Addario
 
PAZAR 13 Nisan 2014
Oturum Başkanı: M.Yayla – M.Muhçu
09.00     Fetal kalp muayenesi için ultrason ayarları?                                            M.Wiechec
09.20     Dört odacık ve büyük damar çıkışlarının değerlendirilmesi                       C.Şen
09.40     İlk trimesterde fetal kalp değerlendirilmesi                                             O.Api
10.00     Fetal kalbin anatomik değerlendirilmesi                                                  F.Aksoy
10.20     Kahve
Oturum Başkanı: E.G. Yapar Eyi – İ.Polat
10.40     ADS ve VDS tanısı: Klinik önemleri                                                          L.Saltık
11.00     TGA, TOF ve Truncus Arteriosus                                                             M.Wiechec
11.20     Arkus aorta anomalilerinin tanısı ve sonuçları                                         A.Saygılı
11.40     DV, FO ve ductus arteriosus değerlendirilmesi ve yararı                          O.Uzun
12.00     Anomalilerin anatomik değerlendirilmesi                                                 F.Aksoy
12.20     Öğle
Oturum Başkanı: L.Önderoğlu – T.Şener
13.30     Stenoz, atrezi, hipoplastik kalp                                                              O.Uzun
13.50     Erken fetal EKO: Kolaylaştı ve güncellendi                                              M.Wiechec
14.10     Bradikardi ve taşikardi değerlendirilmesi ve tedavisi                               O.Uzun
14.30     Anomalilerin anatomik değerlendirilmesi                                                F.Aksoy
14.50     Kahve
15.00     Pratik uygulama: M.Wiechec, C.Şen, O.Api, O.uzun
16.00     Sertifika